Skip to main content

Juist voor Kerst en het einde van het jaar is er vaak een toename aan ontslagzaken. Wanneer ontslag onvermijdelijk is, kunnen werkgever en werknemer op die manier een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren. De vaststellingsovereenkomst is inmiddels aardig ingeburgerd. Toch blijkt het in de dagelijkse praktijk nog wel 'es lastig wat er nu precies in moet staan. Of wat juist niet?

Een goed overzicht van punten die van belang kunnen zijn, is dan een handig middel. Met de online tool van Rechtsgevoel loop je er eenvoudig in 10 stappen doorheen! Zo maak je zelf een vaststellingsovereenkomst op maat, snel en tegen een vaste prijs. Zo nodig is een juridische check als extra optie mogelijk.


Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten:

 • Het dienstverband dient op ini1a1ef van de werkgever te zijn beëindigd;
 • Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet);
 • De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt en de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).


Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden?

 • De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer;
 • De bedenktijd van de werknemer om binnen 14 dagen alsnog te besluiten van de vaststellingsovereenkomst af te zien;
 • De datum en plaats, waarop de werkgever en de werknemer tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst zijn overgegaan.

 

De vaststellingsovereenkomst kan een regeling bevatten op de volgende punten:

 • Hoogte van de ontslagvergoeding;
 • Vrijstelling van werk;
 • Eindafrekening, waaronder de opname of uitbetaling van verlof;
 • Inleveren van eigendommen van de werkgever;
 • Concurrentie- of relatiebeding;
 • Pensioen;
 • Collectieve zorgverzekering;
 • (Positief) getuigschrift en/of referenties;
 • Geheimhouding van bedrijfsinformatie en/of van de gemaakte afspraken;
 • Vergoeding door de werkgever van de kosten van juridisch advies;
 • Interne communicatie over het ontslag en het afscheid;
 • Finale kwijting.

 

Probeer zelf de handige tool op de website van Rechtsgevoel uit! www.rechtsgevoel.nl

Mieke Bosma,
Juridisch adviseur en eigenaar van Rechtsgevoel