Skip to main content

De NVRA helpt bij het oplossen van jouw juridisch probleem. Deskundige, toegankelijke en betaalbare juridische oplossingen is ons streven. Hieronder tref je de meest gestelde vragen over deze site aan. Door op de vragen te klikken krijg je antwoord op de vraag. Tref je je vraag niet aan in de onderstaande lijst, dan kun je een mail met je vraag sturen aan info@NVRA.nl met vermelding als onderwerp: Rechtskundig loket en natuurlijk je vraag.

Hoe werkt het benaderen van een rechtskundig adviseur?

Op deze site vind je een overzicht van juridisch adviseurs, die allen lid zijn van de NVRA.

Als je een juridisch probleem hebt, dan kun je het volgende doen voor het krijgen van advies en hulp. Zoek op het rechtsgebied waarin je probleem speelt naar een juridisch adviseur die daarin deskundig is. Dat kunnen er meer dan één zijn. Daarom is ook de vestigingsplaats van de juridisch adviseur vermeld, zodat je ook bij jou om de hoek een juridisch adviseur kunt vinden. Als je een juridisch adviseur hebt gevonden, kun je rechtstreeks met deze juridisch adviseur contact opnemen, via het vermelde telefoon nummer of mail adres.

Doen alle leden van de NVRA mee?

Alleen de leden van de NVRA, die vermeld staan op deze site met naam en vermelding van contactgegevens doen mee. Dat wil zeggen dat er leden zijn die om hen moverende redenen niet via deze site benaderbaar zijn.

Wat zijn de kwaliteitseisen van de NVRA?

Een aanstaand lid moet een in Nederland aantoonbaar afgeronde hbo- of wo-opleiding Rechten of daarmee vergelijkbare opleiding hebben afgerond (dat kan bijvoorbeeld ook een opleiding als kandidaat-gerechtsdeurwaarder of iets vergelijkbaars zijn).

Een (aanstaand) lid moet minimaal 1 jaar ervaring in de rechtspraktijk hebben en te goeder naam en faam bekend staan. Verder moet het lid aan het bestuur aantonen zelfstandig te kunnen opereren in de rechtspraktijk, bijvoorbeeld door overlegging van zelfgemaakte processtukken of andere blijken van ervaring met juridisch werk.

Een lid moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

Een lid moet ieder jaar een vereiste aantal permanente educatie punten behalen.

Een lid moet zich onderwerpen aan de gedragsregels van de NVRA, waarbij ook hoort het moeten volgen van de uitspraken van het tuchtrechtelijk college van de NVRA wanneer er klachten tegen een lid ingediend worden door derden (klanten).

Wie zijn de leden van de NVRA ?

Als lid kan worden toegelaten een individueel juridisch adviseur, die aan door de NVRA gestelde kwaliteitseisen voldoet. Leden zijn vrijgevestigde of in loondienst werkzame rechtskundige adviseurs, advocaten en gerechtsdeurwaarders. Zij geven op diverse rechtsgebieden deskundig juridisch advies, bemiddelen, proberen een oplossing te bewerkstelligen (mediation) en procederen (indien er geen andere mogelijkheid meer is).

Wat is de NVRA?

De Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA) is een vereniging die sinds 1925 bestaat. De NVRA zet zich in voor het een goede positie in het rechtssysteem geven van haar leden, maar ook voor rechtszoekenden, fungeert als belangenbehartiger voor de rechtskundig adviseur en diens klanten, verzorgt scholing voor haar leden en bevordert kennis overdracht tussen leden. Door middel van voorgeschreven gedragsregels en een tuchtrechtelijk instantie bewaakt zij het goed functioneren van haar leden.