Skip to main content

Als persoon, ondernemer of als rechtspersoon kunt u te maken krijgen met situaties waarbij u van mening bent dat u niet professioneel of niet behoorlijk bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen tegen een persoon of een organisatie, maar mogelijk ook een tuchtzaak beginnen. 

Het klachtrecht is het recht om een klacht in te dienen tegen een persoon of een organisatie. Doel van het klachtrecht is om zo de onvrede weg te nemen en de vertrouwensrelatie tussen partijen te bewaren of te herstellen.

Naast het klachtrecht bestaat ook voor verschillende beroepsgroepen het tuchtrecht. Het tuchtrecht is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat de leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van die beroepen te bevorderen en te bewaken. Het tuchtrecht geldt bijvoorbeeld voor medische beroepen, rechtspraak, advocaten, notarissen, juristen, accountancy en in de sport.

Heeft u met een van beide soorten van zaken te maken of overweegt u een klacht dan wel een tuchtzaak te starten, dan kan een jurist u behulpzaam zijn om te beoordelen of dat zinvol is, maar ook hoe dat het beste te doen, dan wel u behulpzaam daarbij te zijn of te vertegenwoordigen.

Kies uit onderstaande situaties degene die op u van toepassing is.