Skip to main content

Als burger en als ondernemer (zowel als privé persoon maar ook als rechtspersoon) kunt u te maken krijgen met geschillen of knelpunten op het gebied van uitkeringen en belastingen. Denk aan geschillen over uw inkomsten, uw vermogen maar ook bijvoorbeeld na een overlijden van een dierbare. Geschillen over uw (recht op) uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid kunnen een grote impact op u, uw leven en inkomen hebben.

Als ondernemer heeft u te maken met zaken als omzet belasting (BTW- afdracht), maar ook met inkomsten en/of winstbelasting. Het is belangrijk dat u precies weet wat uw rechten en plichten zijn. 

Zowel burger als ondernemer kunnen hierbij te maken krijgen met verschillende regelingen en instanties van de overheid of uitvoerders. Laat u goed adviseren of bijstaan bij knelpunten of geschillen. Uw jurist kan u helpen daarbij een weg door het doolhof te vinden of u bijstaan in procedures als dat nodig is.

Kies uit onderstaande situaties degene die op u van toepassing is.