Skip to main content
Ervaren jurist op het terrein van omgevingsrecht, bouwrecht, ruimtelijk ordeningsrecht, handhaving en nadeelcompensatie/planschade; Zowel Adviezen en procespraktijk.
mr.
Monique Adansar
Lootstraat
9
h
1053 NT
Amsterdam
onderneming
Buro Bestuursrecht